El pla

Photo

El Pla Col·lectiu Associat CaixaBank és un pla de pensions associat de modalitat d’aportació definida.

Està integrat en el Pensions Caixa2, Fons de Pensions i és exclusiu per als partícips i beneficiaris del Pla de Pensions d’Ocupació de CaixaBank. A més, a diferència del Pla de Pensions d’Ocupació, en el qual les aportacions són realitzades exclusivament per l’empresa, el Pla Col·lectiu Associat rep les aportacions voluntàries de la plantilla.

El Fons de Pensions, on s’acumulen les aportacions i els rendiments d’aquestes, compta amb unes immillorables condicions econòmiques respecte a un Pla de Pensions Individual per les seves reduïdes comissions de gestió i dipòsit.

A més, les aportacions voluntàries a aquest Pla es poden realitzar en qualsevol moment, ja sigui de manera puntual o periòdica, i constitueixen una manera efectiva de complementar en un futur les prestacions del Pla d’Ocupació i de la Seguretat Social.

En l’actualitat és el primer Pla Associat estatal per volum de patrimoni. És gestionat per VidaCaixa, sota la supervisió d’una Comissió de Control composta per 9 membres designats per acord de la majoria de la representació laboral de CaixaBank.

Fitxa del Pla