Documents

Photo

Informe Anual

Últim Informe anual del Fons PC2 disponible, en el qual es detallen les principals fites i esdeveniments de l’ any, així com resultats del fons i altres detalls d’ interès.

DPPI

Principis de la Política d’Inversions del Fons PC2 del Pla Associat dels Empleats de CaixaBank.

L’última actualització inclou, a més del Mandat de 2023, les noves Creences d’Inversió aprovades per la Comissió de Control del Pla.

Informe d’Auditoria i Comptes Anuals

Informe d’Auditoria emès per Mazars i Comptes Anuals corresponents a l’any 2021.

Mandat 2023

Mandat aprovat al desembre de 2022 per la Comissió de Control per a l’any 2023.

Fitxa del Pla Col·lectiu Associat CaixaBank

Fitxa resum semestral que recull les principals dades del Pla, la seva política d’inversió i distribució d’actius, evolució del valor liquidatiu de la participació i rendibilitat i riscos històrics entre altres.