Seguimiento del impacto en los mercados financieros del conflicto Rusia/Ucrania
12 d'abril de 2022

Dada la situación del conflicto en Ucrania, nos preocupan enormemente las repercusiones humanitarias que pueda tener sobre la población en Ucrania y los países vecinos. Desde el punto de vista económico y de mercados, la situación es, desde luego, inestable. En consecuencia, estamos monitorizando la información muy de cerca y a múltiples niveles, entre ellos: […]

Informe Anual 2021
12 d'abril de 2022

La Comissió de Control ha publicat recentment l’informe anual de l’any 2021, amb l’objectiu de compartir la informació més rellevant de l’evolució del Fons i del Pla.

S’inicia la possibilitat d’adhesió al PC2 del col·lectiu de CaixaBank procedent de Bankia
16 de març de 2022

El passat 12 de març es va dur a terme el traspàs dels drets consolidats relatius a les aportacions voluntàries dels partícips del Pla de Pensions d’Ocupació de Bankia al Pla de Pensions Col·lectiu Associat CaixaBank integrat en el PensCaixa2, Fons de Pensions (PC2). Es tracta d’un instrument d’estalvi exclusiu per al col·lectiu CaixaBank , […]

PREMIS IPE CONFERENCE & AWARDS
3 de febrer de 2022

Anualment se celebra el major esdeveniment de fons de pensions a Europa, els premis IPE Conference & Awards, on es valora l’excel·lència, els avanços en la indústria dels fons de pensions d’Europa i es reconeixen els líders en el sector. Enguany, i una vegada més, Pensions Caixa 2, F.P. veu recompensat el treball i esforç […]

Auditoria, Informe de Gestió i Memòria del Fons Pensions Caixa 2
22 d'octubre de 2021

Recentment hem publicat l’informe integrat d’Auditoria de Comptes Anuals, Informe de Gestió i Memòria del Fons PC2. L’informe ha estat emès per Mazars, auditor independent del Fons de l’any en curs conforme als temps i forma exigits per la regulació.

Noves Creences d’Inversió
22 d'octubre de 2021

A causa del nostre constant desig de millorar en termes de governança del Fons, durant el mes d’abril del present any, s’ha realitzat una anàlisi interna entre els membres de la Comissió de Control, els resultats del qual ens han servit per a definir unes noves Creences d’Inversió del Fons i que seran incorporades en […]

Nova DPPI 2021
22 d'octubre de 2021

La Comissió de Control va aprovar el passat dia 18 de juny de 2021 la nova Declaració de Principis de la Política d’Inversió, en la qual s’incorpora les noves Creences d’Inversió que serveixin per a millorar el disseny organitzatiu del Fons, així com estalviar costos, temps i recursos en proporcionar ajuda per a prendre decisions […]

Nou Protocol de Proveïdors
22 d'octubre de 2021

El passat dia 18 de juny de 2021 va ser aprovat per la Comissió de Control el nou protocol de proveïdors, que pretén homogeneïtzar l’anàlisi i selecció de nous proveïdors entre les diferents candidatures proposades. Aquest procediment serà utilitzat per a designar tant a l’assessor financer, com a l’auditor, asseguradora de la pòlissa de responsabilitat […]