Política de privacitat

Photo

Dades de caràcter personal de l’usuari del lloc web

En compliment del que s’estableix en la normativa de protecció de dades espanyola i, en particular, en l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informem que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades als quals accedim a conseqüència de la seva navegació o consulta realitzades a través del lloc web, seran recollits per la Comissió de Control del Pla de Pensions o la seva Oficina del Partícip en un fitxer el responsable del qual és l’Entitat Gestora del Fons de Pensions.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades en Passeig de Recoletos 37, 28004 Madrid (Espanya), CIF A-58333261, en els termes establerts en la LOPD.

El no emplenament o emplenament parcial de les dades de caràcter personal que se li requereixin podria suposar que no es pugui atendre la seva sol·licitud d’informació. Així mateix, li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi que la informació continguda en els nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

Les finalitats de la recollida de les seves dades són la gestió de les seves comunicacions.

Mesures de seguretat

El Pla de Pensions l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb el que es preveu en l’article 9 de la LOPD i la normativa de desenvolupament.