Qui som

Photo

La Comissió de Control

La Comissió de Control és l’òrgan de representació del Pla i del Fons enfront de partícips i beneficiaris, així com enfront de tercers.

Gestiona tant el Pensions Caixa 2, F.P. com el Pla Col·lectiu Associat CaixaBank conforme a les funcions que se li atribueixen en les Especificacions del Pla i les Normes de Funcionament del Fons.

La Comissió manté ordinàriament 6 reunions a l’any , sense perjudici de convocar reunions amb major freqüència si així es considera.

Està composta per 9 membres, 8 en representació dels partícips i 1 en representació dels beneficiaris, en el cas que els beneficiaris superin el 20% del nombre de partícips i beneficiaris del pla.

Actualment no s’aconsegueix aquest percentatge, per la qual cosa els 9 membres de la Comissió de Control actuen en representació dels partícips.

La designació i elecció de membres es realitza cada 4 anys ,mitjançant el corresponent procés electoral contemplat en les Especificacions.

Tots els seus membres són designats per acord de la majoria de la representació laboral de CaixaBank. Actualment 4 representants de CCOO (Presidenta i tres vocals), 3 de SECB (Secretari i dos vocals) i 2 vocals de UGT.

Agents col·laboradors

En el dia a dia col·laboren amb la Comissió de Control els següents agents exercint cadascun d’ells un paper fonamental per al bon funcionament tant del Pla com del Fons.

Entitat Gestora
Entitat Dipositària
Assessor d’Inversions
Auditors