Inversions

Photo

Mandat d’inversió

Pensions *Caixa 2, dins de la seva motivació per fer del Pla de Pensions un vehicle altament capacitat per a complir amb els objectius dels seus estalviadors, cerca cada vegada més la millor governança del fons possible, així com uns resultats òptims, obtinguts de la mà de la gestora Vidacaixa. En aquest sentit, en la revisió de l’estratègia realitzada el desembre de l’any passat, amb vista a actualitzar el mandat d’inversió per a aquest exercici, es defineixen noves posicions estratègiques en els diferents tipus d’actius inclosos al mandat i es busca una estratègia més sostenible, incloent-hi nous índexs de referència ASG.

Evolució històrica del mandat

Variació respecte a l’exercici anterior i bandes d’implementació

Rendibilitats i VLP ​

Les rendibilitats mensuals més recents del Fons són les següents:

Per posar en context els resultats de PC2 incloem una comparativa amb altres instruments dinversió:

Cartera d’inversions

A continuació trobareu la Distribució mensual de la Cartera d’Inversions del Fons, seguint el mandat d’inversió definit: