Inversions

Photo

Mandat d’inversió

Pensions *Caixa 2, dins de la seva motivació per fer del Pla de Pensions un vehicle altament capacitat per a complir amb els objectius dels seus estalviadors, cerca cada vegada més la millor governança del fons possible, així com uns resultats òptims, obtinguts de la mà de la gestora Vidacaixa. En aquest sentit, en la revisió de l’estratègia realitzada al desembre de l’any 2020, de cara a actualitzar el mandat d’inversió per a l’any 2021, es defineixen noves posicions estratègiques en els diferents tipus d’actius inclosos en el mandat i es busca una estratègia més sostenible, incloent per això nous índexs de referència ASG.

wdt_ID Clase de activo Banda mínima Banda máxima Peso estratégico
1 Renta variable temática global 20,00 60,00 40,00
2 Renta variable países emergentes 3,00 11,00 7,00
3 Total renta variable (RV) 25,00 70,00 47,00
4 Tesorería 1,00 7,00 4,00
5 Tesorería 1,00 7,00 4,00
6 Deuda pública zona euro 1,00 7,00 4,00
7 Deuda pública zona no euro 3,00 12,00 6,00
8 Deuda pública vinc. inflación 2,00 8,00 5,00
9 Renta fija privada zona euro 2,00 6,00 3,50
10 Renta fija privada zona no euro 2,00 6,00 3,50
11 Renta fija países emergentes 1,00 7,00 6,00
12 Renta fija privada High Yield 1,00 3,00 2,00
13 ABS (incl. Titul. y Diversif.) 1,00 5,00 3,00
14 Reaseguros 1,00 5,00 3,00
15 Préstamos 1,00 5,00 3,00
16 Total renta fija (RF) 20,00 60,00 39,00
18 Capital Riesgo 2,00 8,00 6,50
19 Otros Activos Reales 0,00 3,00 1,50
20 Inmobiliarios (REITs) 0,00 4,00 2,00
21 Total alternativos (ALT) 3,00 15,00 10,00
22 Total Activos 0,00 0,00 100,00
wdt_ID Exposición Divisa Min. Central Max.
1 EURUSD 20,70% 23,60% 26,60%

Mandat 2021

Variació respecte a 2020 i bandes d’implementació

Clase de activo Banda Central Banda
2020 2021 Var. Inferior Superior
Tesorería 6% 4% -2% 1% 7%
Renta Fija 39% 38% -1% 20% 60%
Renta Variable 40% 47% 7% 25% 70%
Alternativos 15% 11% -4% 3% 15%

Taula 3: Evolució de l’assignació d’actius en l’estratègia de PC2 en els últims anys, així com de l’assignació a índexs ASG

Rendibilitats i VLP ​

A data de 30 de Juny de 2021 les dades de rendibilitats més recents del Fons són els següents:

wdt_ID fecha Rentabilidad IPC * Diferencia
3 Anual histórica (desde 20/12/1989) 6,47 2,72 3,75
5 Anual acumulativa de los últimos 25 años 4,63 2,11 2,51
6 Anual acumulativa de los últimos 15 años 4,48 1,66 2,82
7 Anual acumulativa de los últimos 10 años 5,97 1,33 4,63
8 Anual acumulativa de los últimos 5 años 5,58 1,77 3,81
9 Anual acumulativa de los últimos 3 años 8,54 2,51 6,04
10 Acumulada de los últimos doce meses 10,25 6,03 4,23
11 A fecha 31/01/2022 -3,19 -0,50 -2,69

* Dades de l’últim IPC publicat (gener 2022)

Integrant-ho en la comparativa amb la resta de fons del mercat, podem veure que els resultats són molt positius enfront dels seus comparables:

wdt_ID Áreas de inversión a 30 años a 25 años a 20 años a 15 años a 10 años a 5 años a 3 años a 1 años
3 Fondos de Pensiones Asociados 3,51 2,33 2,30 2,94 2,39 2,45 8,17
4 Top20 F.P.Asociados (ex CaixaBank) 3,57 2,74 2,68 3,33 2,53 2,61 7,63
5 Fondos de Pensiones de Empleo 4,02 2,84 2,83 3,37 2,66 2,81 8,79
6 Fondos de Pensiones Individuales 2,71 1,81 1,68 1,96 1,15 1,22 5,29
18 Fondos de Inversión 2,46 1,83 1,64 1,65 1,08 1,23 5,89
19 IPC 2,50 2,03 1,88 1,40 0,99 1,29 0,92 2,70
20 Pensions Caixa2 6,14 5,14 4,35 4,72 5,93 6,04 7,38 16,93

Cartera d’inversions

A continuació trobaràs la Distribució de la Cartera d’Inversions del Fons, seguint el mandat d’inversió definit, amb data 30/06/2021: