El fons

Photo

Coneix el teu fons

PENSIONS CAIXA 2, FP té com a objectiu últim obtenir una rendibilitat suficient que permeti al Pla Col·lectiu Associat CaixaBank complementar tant al Pla d’Ocupació de CaixaBank com a les pensions públiques .

Sostenibilitat

La incorporació de la Inversió Socialment Responsable (ISR) en el procés d’inversió del Fons té com a objectiu principal la sostenibilitat d’aquest, a més de contribuir en els processos d’anàlisis i adopció de decisions en matèria d’inversions, podent incrementar la relació rendibilitat/risc en el llarg termini.

Inversions

L’objectiu d’Inversió al qual aspira PENSIONS CAIXA 2, FP es correspon amb l’obtenció d’una rendibilitat anual (mesura de forma anualitzada en períodes de 5 anys) en línia amb l’índex Euribor 3 mesos + 3,5% amb un nivell de risc associat a l’entorn del 10% (mesurat a través de la volatilitat anual).