Pensions Caixa 2 – Q1 2024

Photo

Les preocupacions sobre la inflació han sigut primordials per als bancs centrals, en particular per a la Reserva Federal, que ha estat atenta als canvis en un escenari geopolític canviant. Estes tensions augmenten el risc d’inflació i compliquen les decisions sobre polítiques monetàries.

Durant l’últim any, la inflació va baixar ràpidament, la qual cosa va augmentar la confiança en la Reserva Federal que la inflació subjacent s’acostaria als seus objectius per a finals de 2024. Per això, la Reserva Federal va canviar el seu enfocament en política monetària, i això ha portat als participants del mercat a esperar una sèrie de reduccions en les taxes d’interés durant 2024, mentre els encarregats de prendre decisions econòmiques intenten adaptar-se al panorama econòmic en constant canvi.

El desenvolupament de la inflació i l’anticipació de retallades en les taxes d’interés han resultat en els diferencials de crèdit en bons corporatius de grau d’inversió en l’Eurozona i els Estats Units aconseguint el seu nivell més baix en dos anys, després d’haver-se reduït durant el trimestre anterior. Actualment, les corbes de rendiment en tots dos llocs segueixen invertides.

En el mercat laboral dels Estats Units, hem vist un equilibri entre les oportunitats d’ocupació i l’oferta de treballadors, recolzat per diversos indicadors laborals. Este equilibri mostra que fort és l’economia dels Estats Units, fins i tot enmig de la incertesa global. Esta fortalesa és diferent del que van experimentar altres economies avançades com la zona euro, el Regne Unit i el Canadà, que van enfrontar pressions econòmiques negatives en 2023. Esta diferència ressalta la importància de tindre una política monetària efectiva per a enfrontar situacions geopolítiques incertes i mantindre el creixement econòmic.

Donades estes condicions, el Fons de Pensions Caixa 2 F.P. va obtindre una rendibilitat positiva del +4,5% durant el primer trimestre de 2024. A més, cal destacar que el Fons també va aconseguir superar tant el seu objectiu d’inversió (3 mesos #Euribor + 3.5% anualitzat durant 5 anys) com l’IPC.

En examinar minuciosament l’acompliment del Fons i el paper de les seues diferents classes d’actius, ressalta la influència positiva de les inversions en accions i reassegurances. No obstant això, a causa dels desenvolupaments inflacionaris i de taxes d’interés esmentats prèviament, la contribució dels actius de renda fixa, encara que continua sent positiva, no va ser tan robusta. Únicament la inversió en bons governamentals no euro i la cobertura de divises haurien de considerar-se com a factors negatius en el rendiment general.

A tancament del primer trimestre de 2024, Pensions Caixa 2, F.P. se situa entre el 5% dels millors Plans de Pensions d’Ocupació d’Espanya en termes de rendibilitat en els últims 5 i 10 anys, i entre el 25% dels millors per al període d’1 i 3 anys.

En resum, enmig del clima econòmic actualment incert, Pensions Caixa 2, F.P. continua sent una opció d’inversió altament atractiva per als seus participants. El seu acompliment supera els objectius i la seua rendibilitat destaca en el mercat.