Noves Creences d’Inversió

Photo

A causa del nostre constant desig de millorar en termes de governança del Fons, durant el mes d’abril del present any, s’ha realitzat una anàlisi interna entre els membres de la Comissió de Control, els resultats del qual ens han servit per a definir unes noves Creences d’Inversió del Fons i que seran incorporades en la DPPI per a la seva integració en el mandat d’inversió.