Qui governa el Fons i el Pla?

Photo

Atès que *PENSIONS *CAIXA 2, F.P. només integra al Pla Col·lectiu Associat CaixaBank , el govern, tant del Pla com del Fons, es realitza a través d’una única Comissió de Control. Per tant la Comissió de Control governa conforme a les funcions que se li atribueixen en les Especificacions del Pla Col·lectiu Associat de CaixaBank, S.A. i les Normes de Funcionament del *Pensions *Caixa 2, Fons de Pensions.

La Comissió de Control és l’òrgan de representació enfront de partícips i beneficiaris, així com enfront de tercers