Fitxa del Pla Col·lectiu Associat CaixaBank

Photo

Fitxa resum semestral que recull les principals dades del Pla, la seva política d’inversió i distribució d’actius, evolució del valor liquidatiu de la participació i rendibilitat i riscos històrics entre altres.