Auditoria, Informe de Gestió i Memòria del Fons Pensions Caixa 2

Photo

Recentment hem publicat l’informe integrat d’Auditoria de Comptes Anuals, Informe de Gestió i Memòria del Fons PC2. L’informe ha estat emès per Mazars, auditor independent del Fons de l’any en curs conforme als temps i forma exigits per la regulació.